Istanbul,
01
Ocak
2013
|
01:00
Europe/Istanbul

Mercedes-Benz Türk MobileKids Trafik Eğitim Projesi

Mercedes-Benz Türk, trafik kazalarının Türkiye’nin öncelikli problemleri arasında olması nedeniyle ve çocukları bu olumsuzluklardan korumanın özel trafik eğitimi ile mümkün olacağı görüşüyle 2013 yılından beri TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile birlikte MobileKids Trafik Eğitim Projesi’ni uygulamaktadır. Projenin amacı; “7-14 yaş arası ilköğretim çağı çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak ve trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak. Trafik Eğitim Programı etkinlikleri de, bu program için özel olarak üretilen ve çocukların program içeriklerini uygulayabilecekleri özel donanım ve malzemeye sahip tematik ateşböceğinde gerçekleştirilmektedir. Ateşböceği okulların bahçelerine yerleşerek okulda eğitim gören tüm çocuklara 6 saatlik trafik eğitimi veriliyor. Proje çerçevesinde 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla; 13 ilde,16 noktada, 28 yerleşik, 14 taşımalı olmak üzere 42 okulda 20.000’e yakın sayıda çocuğa birebir trafik eğitimi verilmiştir.